Helt enestående

Helt enestående

Østgrønland er et af de mest spektakulære og smukkeste steder i verden. Nogle kilometer nord for udgravningspladserne begynder verdens største nationalpark.

Millioner år gamle klippeformationer
Udgravningen skal foregå på Jamesonland, som er en halvø vest for Carsberg Fjord. Her findes aflejringer af sandsten fra juratiden og klippeformationer, som er cirka 220 millioner år gamle - fra den tid man kalder Trias. Grønlands geologiske historie rækker hele 3.800 millioner år tilbage i tiden.

Klima
Klimaet i Østgrønland er arktisk. Et samspil mellem forskellige havstrømme og indlandsisen styrer klimaet, og store mængder drivis føres ned langs østkysten af en kold havstrøm, som kommer nordfra.  Både sommer og vinter er der i Østgrønland lavere temperaturer end i Vestgrønland på samme breddegrader.  Sommeren er meget kort og ekspeditionen må udnytte det lille vindue der er fra midt i juli til først i august for at undgå at sne inde.

Et øde område
Østgrønland er større en Storbritannien, Tyskland, Frankrig og Italien tilsammen og alligevel bor der kun cirka 3.500 mennesker. Det er altså et af de mest øde steder i verden. Befolkningen i Østgrønland lever stadigvæk i nært samspil med naturen, isen og havet, og fjeldene og fangstdyrene er altafgørende.  Den traditionelle eskimoiske kultur har en stor plads i dagligdagen. Den første europæer kom først til østkysten for lidt over 100 år siden.