24. juli - Lejrskifte

24. juli - Lejrskifte

24.07.2012
Vi  er nu flyttet til lejr 2, smukt beliggende i et pas med udsigt over
den isdækkede Carlsberg Fjord og de skarptskårne fjelde på Liverpool Land.

Nær lejren ses røde fjelde med sandsten og muddersten fra Triastiden.
Det er i disse bjergarter, at amerikanske palæontologer for 20 år siden fandt
knoglerester af Plateosaurus, den første store dinosaur.  

Ekspeditionens palæontologer har nu haft held til at finde et lag med rester efter to,
måske tre af disse dinosaurer. Desværre ligger dinosaurknoglerne
indkapslet i en jernhård rød sandsten, og det er nødvendigt at løfte op
til 200 kg tunge blokke for at blotlægge de spændende knogler.

Ekspeditionens sedimentologer har samtidig haft travlt med at opmåle de
lagdelte Triasaflejringer øverst på fjeldene. Her skifter lagene, som er
dannet i en stor sø, farve fra rødt til gråt, hvilket fortæller om et
skift i klimaet fra varmt, tørt og steppelignede (subtropisk) til mere
nedbørsrigt (varmt tempereret).

Østgrønland lå langt sydligere i Triastid, på omkring 40 grader nord, og sedimentologerne mener, at klimaskiftet kan ses i lyset af Østgrønlands langsomme bevægelse nordpå med omkring  7 mm om året i slutningen af Triastid.

Øverst på Triasfjeldene ses tit lagflader med velbevarede dinosaurfodspor.
Ekspeditionens medlemmer har fundet talrige fodspor af tretåede rovøgler,
men også enkelte afsat af Plateosaurus og en endnu ukendt dinosaur.
phytosuarudgravning