Nicole Klein - Tyskland

Nicole Klein - Tyskland

Jeg er palæontolog med fokus på dinosaurer og marine krybdyr fra Trias. Jeg er hovedsageligt interesseret i palæobiologien og palæoøkologien for disse dyr og i uddøen af grupper generelt.

Da min hovedinteresse er palæobiologien for uddøde vertebrater, bruger jeg knogle histologi for at studere disse dyr. Ved at studere knoglers mikrostruktur kan kan få indsigt i en masse palæobiologiske faktorer som individuel alder, levetid, væksthastighed og vækstmønstre, fysiologi med mere.

Dinosaurer er interessante fordi de i lang tid var den dominerende gruppe på landjorden. I dag er der ikke nogen livsform at sammenligne med. Jeg er interesseret i hvordan de blev så succesfulde og hvorfor de til slut uddøde - og simpelthen hvordan de levede.

I Grønland håber jeg at gøre nogle gode - og måske nye - fund! Det vil virkelig øge vores viden om dinosaurernes opblomstring. Jeg synes også, det er spændende at se på hvilke andre dyr, de levede sammen med. Det er ikke særligt velundersøgt og ethvert fund fra denne lokation er vigtig for os palæontologer.

Så håber jeg også virkelig på at se en isbjørn! Altså fra god afstand, så hverken vi eller dyret kommer noget til. Jeg har været i Alaska på udgravning men så desværre ingen isbjørn, så dette er min anden chance.,

Min familie er efterhånden vant til at se mig tage afsted til øde steder. Hvis jeg skal være ærlig, er de mere nervøse når jeg skal til Afrika end til Grønland.