Trin for trin

Trin for trin

En palæontologisk udgravning foregår i flere forskellige trin, og afhænger meget af, hvilke typer klipper og sedimenter udgravningen foregår i.

1. Området afsøges
Området afsøges grundigt for at finde ud af hvor præcist der findes fossiler i god nok stand, og i en nogenlunde mængde. Tit vil stumper af fossiler dukke op ved overfladen eller stikke ud af klippen dér hvor gevinsten ligger begravet. Hvis der er mange knogler vil mange knoglestumper dukke op.

2. Udgravningen planlægges og udføres
Udgravningne planlægges ud fra en estimation af fossilets størrelse og beskaffenhed. Dernæst kan den tålmodighedskrævende proces starte, hvori fossilet befries for dets omgivende sediment, for eksempel klipperne, i det omfang det er muligt.

Ofte kan fossilet være så skrøbeligt at det enten må forblive inde i det omgivende sediment, eller en beskyttende kappe af gips eller lignende kan støbes omkring det.

Er klipperne hårde må de brydes ved hjælp af hammer, mejsel, hakke eller i værste fald maskinkraft. Er der til gengæld tale om blødere sedimenter, kan man i nogle tilfælde nøjes med spatel og børste. Det er dog forholdsvist sjældent.

3. Transport af de udgravede fossiler
Nu skal fossilerne hjem til det tilhørende museum eller universitet. Nogle fossiler er små og kan passe ned i små kasser, andre er enorme, tonstunge og må løftes med store maskiner. Nogle er udgravet i nogens baghave, mens andre er fra den grønlandske ødemark eller et fjernt ørkenområde, langt fra en vej hvorfra transporten kan foregå. Der er altså stor forskel på, hvor svær transporten er.

4. Forskning
Når fossilerne er vel fremme kan de endelig præpareres ud af den beskyttende kappe, og undersøges grundigt af palæontologerne, med alle de rigtige redskaber og metoder, der kan benyttes på en forskningsinstitution, men ikke så godt ude i felten. Forskerne har for eksempel brug for mikroskoper, luftbor og stabilt indeklima.

5. Udgivelse og formidling af forskningsresultaterne
Hvis palæontologerne finder ud af noget nyt og spændende, kan de udgive det i et videnskabeligt tidsskrift, og sidenhen også i offentlige medier.  De kan også udstille fossilerne på et museum, og formidle den nye viden til publikum. Fossilerne fra Jamesonland får deres helt egen udstilling på GeoCenter Møns Klint.

 

Foto øverst på siden: Oliver Wings

Her er det Oliver på udgravning i ørkenmiljø. Også i Østgrønland for vi brug for hammerboret når fossilerne skal ud af sandstenene.  Foto: Oliver Wings