Kortlægning af fossilrige områder i Jamesonland

Kortlægning af fossilrige områder i Jamesonland

I perioden 1988-92 undersøgte forskere fra USA og Danmark Fleming Fjord Formation og Jamesonland i Østgrønland. Vores udgravningsleder Lars Clemmensen var en del af forskerholdet dengang.

Det blev nogle succesrige ekspeditioner, hvor forskerne kortlagde områderne for spændende fund af fossiler fra Trias-tiden, som ligger hele 220 millioner år tilbage i tiden.

På ekspeditionerne blev der fundet fossiler efter en del mindre dinosaurer, blandt andre flyvende dinosaurer, fra meget tidlige pattedyr og fra skildpadder.


Plateosauren - kongen af trias-tiden
Det mest spændende og spektakulære fund var dog et helt fossilt skelet fra en af de første dinosaurer på kloden - de planteædende Prosauropoder - nemlig en 5-7 meter stor Plateosaurus.

Ud over det meget velbevarede store skelet blev der fundet flere større og mindre dele fra adskillige andre plateosaurer. I dag opbevares det store Plateosaurus skelet upræpareret i kældrene på Harvard University, Cambridge, Boston. Kun meget få fossiler blev derudover hjemtaget til brug for yderligere forskning og formidling.

Men der ligger mere deroppe, og det har vi tænkt os at finde.

Et uløst mysterium - rovøglerne
På de tidligere ekspeditioner er der fundet fodspor fra nogle små rovøgler - men slet ingen knogler. Man ved derfor ikke særlig megt om disse rovøgler og har givet deres spor fællesnavnet Grallator. Findes der en dag knogler fra dem kan man beskrive arten og give den et passende navn.