Første stop i Grønland

Første stop i Grønland

Constable Pynt er en servicestation i det øde Østgrønland som køres af Polog - vores logistik samarbejdspartner.

Servicestationen er første stop i Grønland og her ankommer ekspeditionsholdet fra Island torsdag den 12. juli.

Før man kan flyve til udgravningsstedet skal alt udstyret pakkes om og lastes i helikopterne. Hvis ompakningen går hurtigt og vejret er godt kan holdet flyve ud og bygge lejren op om torsdagen. Alternativet er at overnatte på Constable Pynt og flyve ud fredag morgen.

Constable Pynt servicerer alle de ekspeditioner, der måtte være i området, og Áka (på billedet) fra Polog sidder heroppe og styrer koordineringen af flyvninger og alt andet med stort overblik.

Foto: Áka Pavia Lynge