Ekspeditionen - en rejse til fortidens Grønland

Ekspeditionen - en rejse til fortidens Grønland

I sommeren 2012 står GeoCenter Møns Klint bag en stor dinosaurekspedition til Jamesonland i det øde Østgrønland.

På ekspeditionen vil vi lede efter et skelet fra den store plateosaur - en af de første dinosaurer på jorden. Vi vil også prøve at finde knogler fra flyveøgler, og hvis vi er rigtig heldige, finder vi knogler fra et af de første pattedyr på jorden, et lille spidsmuselignende dyr og måske endda fra en rovøgle. Der er hidtil kun fundet fodspor fra rovøglerne, men hvis der findes knogler kan forskerne beskrive arten af rovøgler. Det ville være en stor opdagelse!

Formålet er at lære mere om, hvilke dyr der levede i Grønland for 220 millioner år siden. Vi vil også gerne vide, hvordan landskabet så ud og hvilke planter der voksede. Alt det kan vi lære mere om ved at udgrave fossiler og tage prøver af sten og sedimenter, som senere analyseres i laboratoriet.

I 2013 vil knoglerne blive hovedpersoner i en helt ny, interaktiv udstilling på GeoCenter Møns Klint. Læs om den her.

Fossilerne tilhører Grønland!
De fossiler vi finder på ekspeditionen tilhører naturligvis Grønland. Derfor skal de leveres tilbage, når de er blevet præpareret og har været udstillet på GeoCenter Møns Klint.

Vi er meget taknemmelige for, at vi må være med til at grave i Grønlands fortid og forsøge at bidrage med mere viden om landskabernes, planternes og dyrearternes udvikling i dette fascinerende land.

Besøg GeoCenter Møns Klints hjemmeside her

 


Vi skal udgrave et plateosaurskelet - en af de første dinosaurer på jorden!